Om Skee Vandværk

I 1915 blev en gruppe borgere i Skee enige om at lave en fælles vandforsyning til afløsning for alle de dårlige brønde, der både var uhumske og ofte løb tør.   

Dengang var der 11 interessenter, og sadelmager Knud J Olsen betalte 2,- kr. om året for vand i hanen !   

Nu er vi 60 interessenter i selskabet, og vi oppumper ca. 8.000 kubik meter råvand om året, som forarbejdes til drikkevand og udpumpes til forbrugerne med 20-25 m3 i døgnet  med variation for årstid.   

Vi er således én af Ringsted kommunes mindste selvstændige vandforsyningsselskaber. Det er vi stolte af og det forpligter.   

Rentvandsbassinet indeholder knapt 15 m3 vand, der via et ledningsnet på ca. 5 km forsyner forbrugerne.   

Råvandet er kalk-rigt og betegnes som hårdt ,  (18-20°dH).   

Vandforsyningen har ringforbindelse til Ringsted Forsyning, der i tilfælde af driftsstop kan indkobles som nødforsyning.   

Vandværket er moderniseret i flere omgange og senest i 2010, hvor hele vandbehandlingsanlægget er udskiftet og boringen sikret mod forurening.   

Vi har på Skee Vandværk, direkte kontakt til alle vore interessenter, via mail & sms.