Generalforsamling

Generalforsamling 2023 ;

Afholdes onsdag d. 22. februar 2023 på Friskolen.

Indkaldelse til Generalforsamling i dit vandværk kommer her.

Se pdf af den foreløbige dagsorden.

FORELØBIG DAGSORDEN :

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Spørgsmål til beretningen.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 6. Godkendelse af regnskabet.
 7. Indkomne forslag : A.: ______
 8. Valg til bestyrelsen :  På valg er Ole Olsen, Rasmus Achton Lyng og Lars Bo Hansen. Foreslået til valg af : _________________________ til bestyrelsen .
 9. Valg af suppleant. På valg er Mads Merlung Drake.  Foreslået til valg af : _________________________ som suppleant til bestyrelsen .
 10. Valg af revisorer. På valg er Bettina Longo.   Foreslået til valg af  revisor :   _________________________ .
 11.  Eventuelt.
 12.  Afslutning.

Tidligere generalforsamlinger – dagsordner/referater