Generalforsamling

Generalforsamling 2024 ;

Blev afholdt tirsdag d. 27. februar 2024 på Friskolen.

Se pdf af den endelige dagsorden.

ENDELIG DAGSORDEN :

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning / fremmødtes spørgsmål.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab / fremmødtes spørgsmål.
 5. Godkendelse af regnskabet.
 6. Indkomne forslag : Ingen.
 7. Valg til bestyrelsen :  På valg var Helge Gyldenkærne og Simon Fredslund. Begge blev genvalgt. .
 8. Valg af suppleant. På valg er Mads Merlung Drake, som blev genvalgt.
 9. Valg af revisorer. På valg er Anders Pedersen, som blev genvalgt.
 10.  Eventuelt.
 11.  Afslutning.

Tidligere generalforsamlinger – dagsordner/referater

Skee Vandværk