Forsyningsudfald

Årshistorik – 2022 – udfald i vandforsyningen ;

Dato 11. maj , kl. 10:00 til 11:20. Planlagt afbrydelse. Årsag – udskiftning af 2″-afgangsrør på værket, så der er klar til Kalkknusermonatge.

Dato 27. februar , kl. 23:25 , Varighed ca. 60 min. , Årsag – tom vandtank/skylleventil – hængende lukkeventil. Gentagelse af situationen fra d. 26-2-2022. Skyllerelæ aktiveret nogle gange – ventil har “sluppet” igen. Pga. gentagelse, er service nu tilkaldt !

Dato 26. februar , kl. 8:00 , Varighed ca. 10 min. , Årsag – tom vandtank/skylleventil – hængende lukkeventil. Når skylleventilen er aktiveret, kan der ikke produceres vand til tanken. Når skylleventilen “hænger” tømmes rentvandstanken, uden frisk behandlet vand kommer til. Skyllerelæ aktiveret nogle gange – ventil har “sluppet” igen.

Dato 15. januar , kl. 16:50 , Varighed ca. 15 min. , Årsag – tom vandtank/trægt forfilter. Filtermateriale er blevet skiftet i forfiltret d. 19. januar 2022.