Priser & Regnskab

Her er lidt om prisudviklingen (excl.moms) på vand & spildevand

Her er lidt om fordelingen af omkostningen (excl.moms) for 1 m3 vand

Takster Skee Vandværk 2022 :

Takster pr. 1. januar 2022                                                          Inkl. moms 

Fast årligt bidrag pr. boligenhed/interessent              kr         843,75

Pris pr. m3                                                                                              kr.           10,62

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

( Vandskat, der er hævet til 6,37 + moms pr. 1.2.2021 )   kr.          7,96

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift for ny forbruger)

Pr. boligenhed, forretning, landbrug. 32-40mm PEL-stik kr. 30.000,00 I tilfælde af, at der på ejendommen der ønskes tilsluttet, allerede er etableret en godkendt målerbrønd, stophaner, PEL-stik etc., kan tilslutningsafgiften reduceres med markedsprisen på de eksisterende materialer. Værdien af det udførte arbejde, gravearbejde, vejunderføringer etc, i denne forbindelse, giver ikke anledning til fradrag.

Pr. landbrug, industri mv. m. stik større end 40mm PEL  kr.       tilbud*)

*) Tilbud der skal godkendes i Ringsted Kommune.

Tilslutningsafgiften skal være betalt før tilslutningen foretages, og omfatter stikledning frem til én meter inde på grund, incl. evt. vejunderføring o.lign.

Gebyrer                                                                                                        Inkl. moms

Rykkergebyr   (momsfrit)                                                                 kr.        100,00  

Målerafgift pr. år    (momsfrit)                                                        kr.        100,00  

Gebyr for aflæsning af vandmåler                                              kr.         312,50

Gebyr for oplysninger til adv./ejd.mægler v/hushandel   kr.         312,50

Lukke gebyr 1)      (momsfrit)                                                          kr.       500,00  

Genåbningsgebyr 1)                                                                            kr.       625,00

1)  Hertil kommer de faktiske udgifter.

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af forvaltningen i Ringsted Kommune , den 16. december 2021.

Pdf af Takstblad for Skee Vandværk I/S pr. 1. jan. 2022

Seneste regnskab for Skee Vandværk I/S – 2021