Din Målerbrønd & Aflæsning

Herunder findes beskrivelse af din målerbrønd, ansvarsfordelingen mellem forbruger og vandværk samt hvordan korrekt måleraflæsning foretages.

MålerbrøndenVandmålerenAflæsning af vandmåler

Hold øje med din vandmåler i løbet af året & undgå dyrt vandspild. Når alle tappesteder, efter målerbrønden er lukket, SKAL måleren “stå stille” ! Vær opmærksom på, at der kan stå vand i bunden af din målerbrønd, på den tid af året, hvor det er mest vådt i vejret.

Ansvarsfordelingen

Målerbrønd og vandmåler er vandværkets ejendom. De to kuglehaner / stop-haner i målerbrønden er interessentens ejendom. Vandmålere skal skiftes med intervaller på 5 år, jf. den gældende lovgivning. Alle vandmålere hos interessenterne i Skee Vandværk I/S, blev skiftet i 2017. Således skal næste udskiftning finde sted senest i 2022.