Vandanalyser

Den seneste vandanalyse :

Afgang vandværk , d. 29. april 2022 /rapport 16-5-2022

OBS-OBS: Forhøjede mangan-, ammonium- og turbiditetsværdier pga. filtermaterialeskift i marts måned. Myndigheden er orienteret herom.

Hos forbruger , d. 29. april 2022 / rapport 23-5-2022

Herunder de væsentlige nøgletal baseret på seneste analyser, for vores boring/afgang vandværk hhv. forbruger :

Hårdhed : ca. 18odH , Jern : 0,07 mg/l (max 0,2 mg/l) , Mangan : 0,004 mg/l (max 0,05 mg/l) , Nikkel : <0,03 µg/l (max 20 µg/l) , Nitrat : 0,74 mg/l (max 20 mg/l) , Ammonium : 0,008 mg/l (max 0,05 mg/l) , Fluorid : 0,17 mg/l (max 1,5 mg/l) , Kimtal < 1,0 PCA cfu/ml (max 200 cfu/ml v.22oC ) , Coliforme bakterier & E.Coli <1,0 = ikke fundet (max : må ikke findes ! ).

Her finder du en “forklaring” på analysetallene – OBS noget kan blive lidt teknisk her ! Linket til den grundige gennemgang af analyser, er fra vores forenings , Foreningen af Vandværker i Danmark’s hjemmeside, her kan ses en pdf-version.

Også laboratoriefirmaet Eurofins har en udmærket beskrivelse af analysetallene.

Vores prøvetagninger følger det seneste og gældende kontrolprogram, defineret af forvaltningen i Ringsted kommune. Før 2018 følges den daværende lovgivning med tilhørende prøveplaner.

I det gældende kontrolprogram, skal der finde prøvetagning sted hos forbrugerne også, derfor har vi oplyst myndigheder og laboratorie om, hvor dette kan finde sted, efter aftale. Prøvetagningsstederne er vist på vores ledningsnetskort.

Tidligere analyser fra Skee Vandværk, ligger i Jupiter-databasen, der indeholder oplysninger om danskernes drikkevand. På portalen GEUS, finder du rigtig mange oplysninger om bl.a. drikkevand og vandkvalitet. Jupiter-databasen indeholder også oplysninger omkring vores boring/boringsrapporten.

Der er fastsat grænseværdier (se fx. i vores vandanalyser) for alle de officielt kendte “fremmede stoffer“/pesticider mv. i danskernes drikkevand. De grænseværdier er som udgangspunkt, fastlagt fra EU’s/Miljøstyrelsens side. For en lang række, af de stoffer der figurerer på vores vandanalyser, er det den “nedre værdi” for, hvad der er muligt, at detektere (detektionsgrænsen). Der håndhæves i Danmark ikke officielt, en øvre grænse for, hvor meget den samlede koncentration, af alle stoffer sammenlagt må være. Sikkert fordi, at “cocktaileffekten” af den samlede påvirkning, og effekt, af en række stoffer sammen, er meget kompliceret. Dette til trods for, at det faktisk er et krav fra EU… Kigger vi på vores samlede koncentration af fremmedstoffer/pesticider/pesticidrester, så ligger vi også her meget flot !

Ny lovgivning pr. 1. januar 2021 : Vandbeskyttelse – info fra vandværksforeningen FVD

Fremmedstoffer & Pesticidrester

Vandanalyser 2022

Vandanalyser 2021

Vandanalyser 2020

Vandanalyser 2019

Vandanalyser 2018

Vandanalyser 2017

Ældre vandanalyser