Indvindingsområde

Vandværket er naturligvis dybt afhængig af, at der findes et tilgængeligt, rent og tilstrækkeligt grundvandsreservoir i nærheden af værket. Området vi henter vores vand i, er beskrevet i nedenstående links ;

Skee Vandværk’s indvindingsområde & opland / pdf.

Skee Vandværk’s indvindingsområde / Miljøportalen. (Du skal have lidt tålmodighed mens vores lag indlæses på kortet. De orange felter nitratfølsomme områder, og de blå områder er vandindvindingsområder/-oplande). Skee Vandværk’s indvindingsopland ligger ikke i et nitratfølsomt område.

En teknisk beskrivelse af kildeplads, indvinding, mængder & dybder kan ses her, ligesom de specifikke oplysninger om vores boring/boringsrapporten. Vandet fra Skee Vandværk hentes ca. 15m under terræn. Vores boring er ca. 32m dyb.