BNBO

BNBO omfatter definitionen af en beskyttelseszone omkring vandboringen. I Miljøstyrelsens termer er det et Borings-Nært-Beskyttelse-Område (BNBO), som der skal “kæles” ekstra for, til glæde og gavn for sikkerheden & kvaliteten på vores drikkevand. Af den årsag er vandværksgrunden IKKE et sted man henkaster affald eller parkerer motorkøretøjer, der frembyder risiko for spild af kemikalier, der kan skade vandforsyningen. Omfanget og størrelsen, af det beskyttede område omkring vandværket ændrer sig dog juridisk, når udstykningen omkring værket er tilendebragt.

Definitionen af BNBO’er for de enkelte vandværker er, et arbejde der i øjeblikket er i gang, over hele landet. Dog er netop den erhvervsmæssige anvendelse af kemikalier/pesticider fremskudt til fastlæggelse i 2022 (Se i denne forbindelse Miljøstyrelsens BNBO-side).

Således er dette definitionsarbejde også i gang i Ringsted Kommune. Derfor ligger der nu forskellige dokumenter “klar” forskellige steder i myndighedssystemet, også for Skee Vandværk. Herunder kan de væsentlige dele af disse ses ;

UDKASTET til definition/vurdering af BNBO’en for Skee Vandværk.

BNBO-risici-/vurderingskriterier i Ringsted.

Klimahandleplanen for Ringsted – herunder BNBO-arbejdet (Blå farve).

Status-oversigt for BNBO-arbejdet i Ringsted.

Det mener Landbruget/VKST/Gefion om BNBO-situationen.

Det “spændende” i denne forbindelse, for os alle & Skee Vandværk er, hvad det kan komme til, at koste fællesskabet, at få den/de erhverv der måtte befinde sig i den endelige BNBO for Skee Vandværk til, at undlade at kemikalie-/pesticidbelaste indenfor den endelige BNBO … OG om vi i givet fald, vil være i stand til, at betale den eller de, potentielle pesticidbrugere, for dette ! I netop vores tilfælde, er situationen dog heldigvis den, at den største del af vores BNBO, som vist på udkastet, befinder sig over nyudstykningerne på Stestrupvej, som næppe planlægger erhvervsmæssig brug af pesticider…?