Kontakt & Bestyrelse

Hvis du har behov for, at kontakte Skee Vandværk :


Vandværk / Drift :

Helge Gyldenkærne , Telf.: 21 27 27 48 ,                                                                    Mail: helge-gyldenkaerne@mail.dk

Vandværk / Generelt :

Lars Bo Hansen , Telf.: 20 32 11 15 ,                                                                              Mail:bryggerhus@Live.dk                                                                                               Postadresse :                                                                                                                         Skee Huse 27, 4100 Ringsted

Økonomi :

Ole Olsen , Telf.: 20 99 23 20 ,                                                                                  Mail: Ole_Fabienne@Yahoo.com


Bestyrelsen & revisorer pr. 19. februar 2020 :

Suppleant :            Mads Merlung Drake

Best.medl.:            Simon Fredslund

Drift :                        Helge Gyldenkærne

Kasserer :              Ole Olsen

Revisorer:              Bettina Longo & Anders Pedersen

Næstformand :   Rasmus Achton-Lyng

Formand :              Lars Bo Hansen