Lov & Regulativ

På nedennævnte links kan vores Regulativ samt relevant lovgivning ses.

Regulativ for Skee Vandværk (godkendt af kommunalbestyrelsen d. 26. marts 2019).

SPECIFIKKE tilladelser for Skee Vandværk

Drikkevandsbekendtgørelsen, BEK-1110 af d. 30-5-2021 (grænseværdier mv.)

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer BEK nr 2071 af 11/11/2021, ikrafttrædelse 1-1-2022. Miljøstyrelsens annoncering er her.

Bygningsreglement BR18 – afsnit 21 / §403-§419

Rørcenteranvisning 015 vedr. tilbagestrømningssikring

Persondataforordningen / GDPR – Skee Vandværk

Ny lovgivning pr. 1-1-2021, omkring vandressourcer, info fra vandværksforeningen FVD