Boringen

Skee Vandværk’s nuværende boring er fra 1969, hvor Brøndborer N. Chr. Eriksen fra Holbæk, etablerede vores 6″ boring. N. Chr. Eriksen’s firma blev sidenhen overtaget af Ing. H. Brøker’s brøndboringsfirma, ligeledes fra Holbæk.

Boringen er ført til dybden 32,5m u. terræn. Borerøret var 166,1mm i udvendig diameter, med en godstykkelse på 6mm. Der er afsluttet i bunden, hvor det vandførende sandlag findes, med et 4m højt Pve-plastfilter med stenpakning, i størrelsen 3″. Opføringen er udført i 3″ pakningsrør på hver 2,25m/stk. Dengang, som nu, befinder grundvandsspejlet sig ca. 14-16m under terræn – med andre ord, en ikke særlig dyb boring.

Sandlaget, hvorfra vores vand hentes, befinder sig i dybden mlm. 28,4 – 32,5m under terræn – et lag på de ca. 4 meter, hvor sien er placeret. Over sandlaget befinder sig tre lag ler, med hver deres karakteristika. Et geologisk forhold der gør, at vores grundvand i Skee, er rigtigt godt beskyttet mod uønsket nedsivning.

Herunder findes forskellige beskrivelser af de nævnte forhold ;

Pejling af grundvandsstanden i vores boring : Pr. februar 2024

Skrivelse fra Ringsted Kommunale Værker til Danmark Geologiske Undersøgelser af d. 2. december 1982.

Boringsoplysning af 13-10-1975.

Boringsbeskrivelse af 18-8-1975.

SVG-Jordprofil i boringen.

BORPRO-Jordprofil i boringen.

Skee Vandværk