Erfa om central “blødgøring”/afkalkning

De seneste år har der været fokus, på central afkalkning / central blødgøring af vandværksvand. Dvs. afkalkning/blødgøring af vandet INDEN det forlader vandværket.

Der er flere forskellige metoder til dette, ligesom teknik, anlæg og økonomi i denne forbindelse også falder forskelligt ud. Afkalkning FJERNER kalk fra vandet – “Blødgøring” fjerner ikke nødvendigvis kalk fra vandet, men kan fx. ske ved “ændring” af kalkens form i vandet. (Sidstnævnte ændrer, i modsætning til afkalkning, IKKE vandets smag).

Som aftalt på vores generalforsamling d. 8. juni 2021, har vi gennemført et “forsøg” med anvendelsen af kalkknuserløsningen, da denne umiddelbart ligger indenfor vores økonomiske formåen. “Forsøget” har omfattet tre forskellige lokationer/forbrugere på vores ledningsnet, hvor før-/efter-situationen samt den løbende erfaring, samles og registreres over den sidste del af året 2021 således, at vi kunne fremlægge begrundede erfaringer og anbefalinger, ifm. med generalforsamlingen d. 23-2-2022.

Det blev besluttet, at etablere et sådan anlæg. Og vores myndighed har givet tilladelse til etableringen d. 7. april 2022.

Herunder findes forskellige links til relevante undersøgelser, rapporter, artikler mv. i sammenhængen.

FVD-webinar om vandbehandling/blødgøring af 9. maj 2022

Vandværksforeningens medlemsblad af Juni 2021 har et helt tema om netop blødgøring/afkalkning af drikke vand … supergod læsning ! (Den komprimerede version er her)

Vandværksforeningens katalog om blødgøring.

Central blødgøring , Miljøstyrelsen & Danva – 2011.

Installatør / Installator.dk , April 2017.

DTU-forskning pr. februar-2017.

Niras , Blødgøring pr. april-2017.

Niras-rapport af 12-5-2021, til Glud Vandværk, for beslutning om valg af teknologi.

DTU-forskning pr. juni-2018 , cariesforbyggelse ifm. afkalkning.

DTU-forskning pr. januar-2019 , afkalkning i Brøndby.

Miljøstyrelsen Oktober 2019 , Vejl. om videregående vandbehandling.

DTU-forskning pr. november-2020 , central vs decentral afkalkning.

SN.dk , september-2019 , Ringsted – Blødt vand måské på vej …

Vand er ikke bare vand” om kalkknuseren, af J.C.Blandfort DGE Miljø- & Ingeniørfirma.

Kalkudfældningsforsøg Tekn.institut, kalkknuser maj-2014.

Kalk & magnesium i drikkevand / sundhed.

Forskel på vand / Orto- & Para-vand. (Forskning pågår vedr. evnen til kemisk binding).

Pressemeddelelse fra Tune Vandværk vedr. kalkknuser august-2018.

Ingeniøren – Debat kalkknuser juni-2018.

KemiFocus , Kalkknuser august 2018.

Danpure-system, Vulcan-3000 , “Elektrisk felt”, 2021.