Erfa om central afkalkning

De seneste år har der været fokus, på central afkalkning / central blødgøring af vandværksvand. Dvs. afkalkning/blødgøring af vandet INDEN det forlader vandværket.

Der er flere forskellige metoder til dette, ligesom teknik, anlæg og økonomi i denne forbindelse også falder forskelligt ud. Afkalkning FJERNER kalk fra vandet – Blødgøring fjerner ikke nødvendigvis kalk fra vandet, men kan fx. ske ved “ændring” af kalkens form i vandet. (Sidstnævnte ændrer, i modsætning til afkalkning, IKKE vandets smag).

Herunder findes forskellige links til relevante undersøgelser, rapporter, artikler mv. i sammenhængen.

Vandværksforeningens medlemsblad af Juni 2021 har et helt tema om netop blødgøring/afkalkning af drikke vand … supergod læsning ! (Den komprimerede version er her)

Vandværksforeningens katalog om blødgøring.

Central blødgøring , Miljøstyrelsen & Danva – 2011.

DTU-forskning pr. februar-2017.

Niras , Blødgøring pr. april-2017.

DTU-forskning pr. juni-2018 , cariesforbyggelse ifm. afkalkning.

DTU-forskning pr. januar-2019 , afkalkning i Brøndby.

DTU-forskning pr. november-2020 , central vs decentral afkalkning.

SN.dk , september-2019 , Ringsted – Blødt vand måské på vej …

Ingeniøren – Debat kalkknuser juni-2018.

KemiFocus , Kalkknuser august 2018.