LER 2.0 er nu i drift

Nu vil graveforespørgsler i Lednings-Ejer-Registret, ift. placeringen af vores ledningsnet, blive besvaret via LER 2.0.

Det er en ”digital” opgradering af det gamle system. Det betyder, at dit vandværk opfylder det seneste krav ift. ledningsoplysninger i jorden, når der skal graves, eller på anden måde foretages noget, der kommer tæt på vandledningsnettet.

Deadline for overgangen til AutoLER 2.0, er d. 30. juni 2023.

Konstituering på bestyrelsesmødet d. 7. marts 2023

På bestyrelsens møde tirsdag d. 7.3.2023, blev 33% af “hatte-fordelingen” ændret. Vandværket har således fået ny kasserer – Nemlig nyvalgt til bestyrelsen – Henriette Kirk. Vores tidligere kasserer, Ole Olsen, vil nu sammen med Henriette, foretage alle de nødvendige øvelser ifm. overdragelsen.

Fra den øvrige del af bestyrelsen, skal der igen lyde en stor tak til Ole for, med sikker hånd, at have styret Vandværkets økonomi i så lang en periode. Samtidig skal der lyde et stort velkommen til Henriette, som nyvalgt til bestyrelsen, og som ny på posten som kassemester.

Såvel næstformand Rasmus, som formand Lars Bo fortsætter på deres poster.  Se også på “Kontakt & Bestyrelse” på hjemmesiden.

Styring af vandværket & luft i pumperne

SRO:  Før sommerferien fik vi foretaget forskellige almindelige serviceringer og vedligehold på dit vandværk. MEN vi fik også foretaget en længe planlagt og ønsket nyetablering, nemlig et system til styring-regulering-overvågning (SRO). Nu kan vi følge og regulere en stor del af driften fra den tilsynsførendes telefon eller PC. Herligt !

Det betyder helt konkret, at du vil opleve en endnu større drifts- og leveringssikkerhed, som forbruger.

Luft i pumperne:  Vi fik også etableret en ”lille men ikke uvæsentlig” modifikation på vores pumper, der leverer vandet til dig. Det går ud på, at der mellem de to pumper nu, er monteret et lille ”omløb”, som sikrer at der ikke opstår en luftlomme i pumperne, når de fx står helt stille om natten, når forbruget er lavt eller nul.

Denne løsning er én blandt et par forskellige muligheder, som vi er kommet frem til, ifm. samtaler med vores netværk og andre vandværker, som ligner vores. Man kan naturligvis undre sig voldsomt over, at det i efterhånden en del år ikke, er lykkedes at få producenten Grundfos i tale, om dette problem, MEN det er det ikke .. ? Selv efter to gange samtaler på vandværksmesser samt telefonsamtaler, har Grundfos ikke erkendt og reageret på problemet. Et overraskende stort antal af vores ”kollega-vandværker” kender fuldt ud til problemet. Deraf de flere mulige løsninger, hvor vi valgte den viste. Løsningen vil naturligvis bruge lidt mere energi/el til pumperne. MEN til gengæld kører pumperne ikke tørre og bliver ødelagt – OG det er MEGET billigere.