Risiko for vandafbrydelse ifm. udskiftning af vejunderføring ved vandværket.

På mandag d. 26. september 2022, er der en risiko for, at der kan forekomme afbrydelser i vandforsyningen, fra dit vandværk.

Dette skyldes, at vi skal udskifte en vejunderføring, der forsyner to forbrugere, nemlig Stestrupvej 236 & 238. DERFOR er det jo primært de to adresser, der HELT SIKKERT, må undvære vand fra hanen, mens øvelsen pågår. MEN “hvis nu“, så opfordres alle til, at tappe lidt ”reservevand”, til evt. brug, hvis afbrydelser opstår.

Vi håber på alles forståelse for denne afbrydelsesrisiko, så vi kan få forbedret/opdateret vores ledningsnet.

Åben på vandværket ifm. HBN6.0

Som mange andre steder i lokalområdet, havde vi også valgt, at holde dørene åbne på vandværket, ifm. Haraldsted By Night 6.0-arrangementet, lørdag d. 10. september 2022. Der var således mulighed for, at se de seneste tiltag og vedligeholdelser på værket, smage på vandet før og efter behandlingen, samt efterskylle ganen med lidt godtøl fra Herslev Bryghus. 16-18 personer valgte, at lægge vejen forbi, i tidsrummet mlm kl. 12:00 – 13:00.

Styring af vandværket, luft i pumperne og Haraldsted By Night 6.0 den 10. 9. 2022

SRO:  Før sommerferien fik vi foretaget forskellige almindelige serviceringer og vedligehold på dit vandværk. MEN vi fik også foretaget en længe planlagt og ønsket nyetablering, nemlig et system til styring-regulering-overvågning (SRO). Nu kan vi følge og regulere en stor del af driften fra den tilsynsførendes telefon eller PC. Herligt !

Det betyder helt konkret, at du vil opleve en endnu større drifts- og leveringssikkerhed, som forbruger.

Luft i pumperne:  Vi fik også etableret en ”lille men ikke uvæsentlig” modifikation på vores pumper, der leverer vandet til dig. Det går ud på, at der mellem de to pumper nu, er monteret et lille ”omløb”, som sikrer at der ikke opstår en luftlomme i pumperne, når de fx står helt stille om natten, når forbruget er lavt eller nul.

Denne løsning er én blandt et par forskellige muligheder, som vi er kommet frem til, ifm. samtaler med vores netværk og andre vandværker, som ligner vores. Man kan naturligvis undre sig voldsomt over, at det i efterhånden en del år ikke, er lykkedes at få producenten Grundfos i tale, om dette problem, MEN det er det ikke .. ? Selv efter to gange samtaler på vandværksmesser samt telefonsamtaler, har Grundfos ikke erkendt og reageret på problemet. Et overraskende stort antal af vores ”kollega-vandværker” kender fuldt ud til problemet. Deraf de flere mulige løsninger, hvor vi valgte den viste. Løsningen vil naturligvis bruge lidt mere energi/el til pumperne. MEN til gengæld kører pumperne ikke tørre og bliver ødelagt – OG det er MEGET billigere.

HBN_6.0:  Haraldsted By Night er tilbage efter pandemien. Det finder sted lørdag den 10. september 2022, hvor dørene også er slået op til dit vandværk mlm kl. 12:00-13:00, så du kan se Kalkknuseren, den nye styring og nævnte afhjælpning af luft-i-pumpe-problemet. Mon ikke, at man ved den lejlighed, også kan smage vandet før og efter behandling, samt skylle efter med lidt ”oparbejdet vand”.

Vandafbrydelse tirsdag d. 14. juni 2022, ifm. vedligehold og udskiftninger på vandværket

Afbrydelsen finder sted tirsdag d.14-6-2022 fra kl. 9:00 og forventes afsluttet ca. kl. 10:00 .

Det betyder, at alle opfordres til, at tappe lidt ”reservevand”, til evt. brug, mens afbrydelsen finder sted. Vi skal foretage en udskiftning af en motorventil samt lidt alm. vedligehold.

Vi håber på alles forståelse for denne afbrydelse, så vi kan øge driftsikkerheden på værket.

”Vandpost #18”  Så igangkøres kalkknuseren på vandværket .

Som den seneste generalforsamling vedtog d. 23-2-2022, så monteres og igangkøres kalkknuseren på vandværket. Dette sker fredag d. 20. maj 2022.

Om beslutningen, beslutningsgrundlaget, teknikken og forholdene efter igangkøringen, henvises til hjemmesidens afsnit om ”De Tekniske Ting”/”Erfa om blødgøring/afkalkning”/”Kalkforsøget hos Skee Vandværk”, samt referatet fra GF22, og Forklaring/Gennemgang, som ligger på hjemmesiden under ”Generalforsamling”.

Særligt skal fremhæves, at vi må forvente 1-2-3 måneder med risiko for, at fragmenter fra den indvendige side af hovedrørledningerne, og forbrugernes egne vandrør, vil ”rive sig løs” og give uklarheder i vandet ! Der er intet problematisk ved det andet, end det ”visuelle/kosmetiske” udtryk. Skulle du opleve dette, må du lade vande løbe lidt, inden du tapper til kanden/glasset med drikkevand.

OG-OG – så vil den ”rettidige omhu” være, at afkalke dine perlatore, kogekedlen, kaffemaskinen, æggegryden og rense flyderventilen i toilettet etc. FORDI, så får du et ”billede” af hvad, systemet kommer til, at betyde hos dig. HVIS man ønsker, at holde øje og dokumentere, så vil vi anbefale, at tage et billede før afkalkning, efter afkalkning og så igen ca. 3 måneder senere  –  ligesom vi gjorde under selve forsøget med systemet. OG-OG dit vandværk vil tage imod en sådan dokumentation med kyshånd J

Vi er forpligtet af vores tilladelse til, at informere forbrugerne og vores myndighed om igangkøringen. Derfor har forvaltningen/myndigheden også modtaget kopi af nærværende Vandpost #18.

Dbh dit Vandværk / Lars Bo Hansen

Tilladelse til kalkbehandling d. 7. april 2022

Så fik vi vores myndigheds tilladelse til, at etablere ultralydsbehandling af vores drikkevand, centralt på vandværket. Derfor igangsætter vi nu de nødvendige og aftalte tiltag for, at kunne gennemføre generalforsamlingens beslutning, af d. 23. februar 2022 om, at benytte en ”Kalkknuser-løsning” som vores centrale kalkbehandling.

Tilladelsen er givet med den forudsætning, at forbrugerne orienteres ved igangsætning. Dette er også helt i overensstemmelse med vores orientering og beslutning på GF22. Derfor modtager alle en orientering i mailboksen, når ”festen går i gang”.

Alt om vores kalkforsøg, resultater, baggrundsviden etc., findes på hjemmesiden.

Mini-dokumentarserie fra DR, om forurening af grundvandet

DR-TV starter i dag en serie på tre afsnit, om forurening af grundvandet og problematikkerne i det, ift. bestyrelse, forbrugere, interesser, løsninger m.m. Ser du “flow-tv” sendes andet afsnit d. 11-1-2022 efter TV-avisen kl. 21:30 på DR1. Hvis du benytter dig af streaming på nettet, findes alle tre afsnit på DR.dk . Udover dette, er der også debat på DR.dk over emnet, samt et lille spørgeforum om samme. LandbrugsAvisen skriver også om ement og udsendelsesserien.

D. 7. januar 2022 skriver journalisten fra FyensStiftTidende, der medvirker i DR-serien, >>Afsporet debat om pesticider er farlig<< .