Grundvandsstanden

Pejling af grundvandsstanden i boringen : Pr. maj 2021

På Skee Vandværk har vi “historisk“, ved pejling, kunne konstatere følgende koter på grundvandspejlet ift. terræn ; 1966 : -14,1m , 1975 : -14,7m , 2008 : -14,05m , 2020 : maj -14,55 & nov- 15,12 og 2021 : feb – 14,89 , maj – 14,74 , med andre ord, en meget stabil tilstand.