Grundvandsstanden

Pejling af grundvandsstanden i boringen : Pr. maj 2022

Vandet fra Skee Vandværk hentes ca. 15m under terræn. Vores boring er ca. 32m dyb.

På Skee Vandværk har vi “historisk“, ved pejling, kunne konstatere følgende koter på grundvandspejlet ift. terræn ;

1966 : -14,1m , 1975 : -14,7m , 2008 : -14,05m

2020 : maj -14,55 & november – 15,12

2021 : februar – 14,89 , maj – 14,74 , august – 15,03 , november – 15,23 .

2022 : februar – 14,70 , maj – 14,56 .

Med andre ord, en meget stabil tilstand.