Vejledninger

Her findes lidt hjælp, paradigmaer og vejledninger, hvis du er tilflytter, fraflytter eller andet, der involverer dit “gamle” eller “nye” vandværk ;

FLYTTE-situationen: Oplys vandmålerstanden ved indflytning/fraflytning samt dit navn, telefonnummer og adressen. Dette sender du til vandværkets kasserer og formand. Vores vandværksforening har et paradigme til dette, såfremt du vil benytte den form ; FVD-Flytte-formular.

VANDSPILD: Hvis du oplever vandspild, (=> et pludseligt voldsomt vandforbrug, når du kigger på din vandmåler), er det vigtigt, at du forhindrer yderligere spild. Kontakt evt. din VVS-entreprenør eller anden relevant “hjælper“. Giv derpå vandværket besked. Der er mulighed for, at få “refunderet” udgiften til rensning af spildevand, for den del af forbruget gennem måleren, der ligger markant udenfor dit “normalforbrug“. DETTE SKAL SKE TIL RINGSTED FORSYNING ! HER ER VEJLEDNINGEN TIL DETTE.

OBS: Det er IKKE muligt, at få refunderet det “spildte vand” ift. vandværket, da vandet jo ER leveret til dig, fra vandværket, med de tilhørende omkostninger. Her findes et hjælpeskema, hvis du systematisk vil holde øje, med dit vandforbrug.

VANDMÅLERAFLÆSNING: Hvis du er i tvivl om hvordan du aflæser din vandmåler, så findes her en vejledning. Aflæsningen skal ske pr. 31. december hvert år.

HVORNÅR SKER HVAD: Hvis du er i tvivl om, hvornår der sker noget ift. dit vandværk, hvornår du skal foretage vandmåleraflæsning og indberette målerstanden, hvornår er der generalforsamling, eller hvilke andre vigtige datoer ligger på vandværkskalenderen.

GAMMEL VANDBRØND: Hvis du har en gammeldags vandbrønd på din grund, er der mulighed for, at få den sløjfet, uden omkostninger for dig, af hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Det håndteres af Ringsted Vandsamarbejde Se hvordan her.

HVIS DU SKAL GRAVE: Hvis du skal grave, eller på anden måde foretage noget der kan komme tæt på vandværkets ledningsføring, skal du foretage en søgning på LER-registret.

HVEM ejer HVAD i målerbrønden.