Fremmedstoffer / Pesticidrester

Stoffer / pesticidrester fundet i drikkevandet andre steder i Danmark & som har været “lidt i medierne” ;

Ny lovgivning pr. 1. januar 2021 : Vandbeskyttelse – info fra vandværksforeningen FVD

Herunder finder du oplysninger om de stoffer, der er fundet i drikkevandet andre steder i Danmark – MEN ikke i vandet fra Skee Vandværk ! Ligesom du herunder kan læse, de enkelte analyser for disse stoffer.

Juli-2021 : PFAS-stoffer – Miljøstyrelsens belysning.

Januar-2021 : Trifluoreddikesyre / TFA , info fra Miljøstyrelsen.

Januar-2021 : VAP-rapport 2020 / propyzamid & 1,2,4-triazol , info fra Miljøstyrelsen.

Juni-2019 : Boringen, d. 20. juni 2019 , Chlorothalonil-amidsulfonsyre , side 2 øverst.

April-2019 : Chlorothalonil-amidsulfonsyreMiljøstyrelsens note .

Maj-2018 : Dimethylsulfamid / DMSMiljøstyrelsens note . Et stof , som andre EU-lande advarede om, tilbage i 2007 … !?

Juli-2017 : Desphenyl-chloridazonMiljøstyrelsens note .

Der er fastsat grænseværdier (se fx. i vores vandanalyser) for alle de officielt kendte “fremmede stoffer“/pesticider mv. i vores drikkevand. De grænseværdier er som udgangspunkt, fastlagt fra EU’s/Miljøstyrelsens side. For en lang række, af de stoffer der figurerer på vores vandanalyser, er det den “nedre værdi” for, hvad der er muligt, at detektere (detektionsgrænsen). Der håndhæves i Danmark ikke officielt, en øvre grænse for, hvor meget den samlede koncentration, af alle stoffer sammenlagt må være. Sikkert fordi, at “cocktaileffekten” af den samlede påvirkning, og effekt, af en række stoffer sammen, er meget kompliceret. Dette til trods for, at det faktisk er et krav fra EU… Kigger vi på vores samlede koncentration af fremmedstoffer/pesticider/pesticidrester, så ligger vi også her meget flot !