Generalforsamlingen er AFLYST & Nyt kemikaliefund i drikkevand :

Generalforsamlingen d. 24. februar 2021  ER AFLYST

Det er nu sikkert og vist, at vores generalforsamling 2021, som var planlagt afviklet d. 24. februar 2021, er aflyst pga. restriktionerne ifm CoVid19.  Det betyder derfor, at vi i bestyrelsen melder en ny dato ud, via de gældende og sædvanlige kanaler, så snart det bliver muligt.  Det betyder også, at vandværkets reviderede, men endnu ikke godkendte regnskab for 2020, vil blive lagt på vores hjemmeside, sammen med formandens beretning for 2020, sidst i februar måned d.å.

Da vi ikke på nuværende tidspunkt kan se, hvornår det er muligt og realistisk for os, at fastlægge en ny dato for generalforsamlingen 2021, vil det være sådan, at den siddende bestyrelse herunder revisorer, vil fortsætte på deres poster, indtil vi kan afholde den udskudte generalforsamling.

Nyt kemikaliefund i drikkevand  –  TFA  / trifluoreddikesyre

I forbindelse med massescreening af grundvandet, viser der sig mange fund af et kemikalie, trifluoreddikesyre (TFA).  Screeningen er fordelt på boringer over hele landet, og stoffet er fundet i 219 ud af de 247 analyserede prøver.  Vi kan ikke på nuværende tidspunkt vide, om stoffet også kan spores i vores boring ved vandværket, MEN sandsynligheden er relativ lav, pga. den gode geologiske beskyttelse over vores indvindingsområde.

TFA kan dannes som et nedbrydningsprodukt fra fluorerede kølemidler, der anvendes i klima- og køleanlæg  og varmepumper. Disse stoffer kan nedbrydes til TFA i atmosfæren og derefter via regnvandet blive fordelt til overfladvand og jord, hvorefter det kan sive ned til grundvandet.  TFA kan også dannes som et nedbrydningsprodukt fra pesticider, men internationale erfaringer tyder på, at kilden til TFA fundene ikke er landbruget.

Miljøminister Lea Wermelin vil have undersøgt stoffets udbredelse i drikkevandet, derfor må vi også med dette stof forvente, at skulle analysere for det i fremtiden.

For de interesserede findes der, også om dette stof, en masse indlæg, beskrivelser og artikler. Her nogle forskellige links, i oplysningens tjeneste, om emnet ; DanskeVandværker/FVD, Miljøstyrelsen, LandbrugsAvisen, Danske Kommuner, Planteværn.dk.