Nyt kemikaliefund i drikkevand :

Nyt kemikaliefund i drikkevand  –  TFA  / trifluoreddikesyre

I forbindelse med massescreening af grundvandet, viser der sig mange fund af et kemikalie, trifluoreddikesyre (TFA).  Screeningen er fordelt på boringer over hele landet, og stoffet er fundet i 219 ud af de 247 analyserede prøver.  Vi kan ikke på nuværende tidspunkt vide, om stoffet også kan spores i vores boring ved vandværket, MEN sandsynligheden er relativ lav, pga. den gode geologiske beskyttelse over vores indvindingsområde.

TFA kan dannes som et nedbrydningsprodukt fra fluorerede kølemidler, der anvendes i klima- og køleanlæg  og varmepumper. Disse stoffer kan nedbrydes til TFA i atmosfæren og derefter via regnvandet blive fordelt til overfladvand og jord, hvorefter det kan sive ned til grundvandet.  TFA kan også dannes som et nedbrydningsprodukt fra pesticider, men internationale erfaringer tyder på, at kilden til TFA fundene ikke er landbruget.

Miljøminister Lea Wermelin vil have undersøgt stoffets udbredelse i drikkevandet, derfor må vi også med dette stof forvente, at skulle analysere for det i fremtiden.

For de interesserede findes der, også om dette stof, en masse indlæg, beskrivelser og artikler. Her nogle forskellige links, i oplysningens tjeneste, om emnet ; DanskeVandværker/FVD, Miljøstyrelsen, LandbrugsAvisen, Danske Kommuner, Planteværn.dk.