GF 2021 & VAP-rapporten 2020

Generalforsamlingen 2021

Rigtig meget tyder på, at vi ikke får mulighed for, at afholde vores generalforsamling 2021 som planlagt, d. 24. februar 2021.  Dette skyldes selvfølgelig restriktionerne ifm CoVid19, og specifikt forsamlingsrestriktionen.  Vi forventer ikke, at få accept til at forsamles ca. 30 prs., som er det vi erfaringsmæssigt har behov for.  Det betyder, at vi sandsynligvis må udskyde afholdelsen til senere på året.  Det respekterer naturligvis ikke vores vedtægter MEN, da lovgivning trods alt, ”ligger over” vore vedtægter, vil en ny GF-2021-dato sandsynligvis komme på tale.  I tilfældet af en sådan situation, melder bestyrelsen derfor en ny dato ud, via de gældende og sædvanlige kanaler.

VAP-rapporten 2020

Så kom årets rapport fra  ”Varslingssystemet for udvaskning af pesticider –  VAP” .   I årets rapport, er fokus rettet mod to stoffer, nemlig aktivstoffet Propyzamid og nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol.   Propyzamid er et middel, der bl.a. benyttes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps. Der bruges ca. 50 tons om året af dette stof, hvert år i Danmark.   1,2,4-triazol er et nedbrydningsprodukt, der fremkommer efter anvendelsen af sprøjtemidler, mod svampesygdomme i forskellige planteafgrøder.

Disse to stoffer er fundet i grundvandet på målestederne, ifm. VAP-overvågningen. Her kan du læse meget mere om dette – resultater, sundhed, risiko, mv. – hvis du ønsker lidt mere detaljeret viden om emnet ;  VAP, Propyzamid, 1,2,4-triazol, VAP-markerne , DanskeVandværker-VAP-2020, sammendrag VAP2020-rapporten (2017-19) , Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

1,2,4-triazol analyserer vi allerede for, ifm. de fastlagte prøvetagningsplaner.  I det gode vand fra Skee Vandværk, er der IKKE fundet spor af dette stof !  Det betyder samtidig, at det er meget usandsynligt, at der skulle være spor af aktivstoffet Propyzamid. Til gengæld er det sandsynligt, at vi på et tidspunkt skal til, at analysere for dette stof.