VANDPOST #13 – Måleraflæsning mv.

MÅLERAFLÆSNING :  Husk, at aflæse din målerstand nytårs aftens dag d. 31.12.2020.   Husk også , at det er sidste rettidige indberetningsdag af målerstanden, til Ole Olsen,  tirsdag  d. 12.1.2021.  Hvis det er nemmest for dig, at maile den aflæste målerstand til Ole, kan dette som vanligt ské på ;  Ole_Fabienne@Yahoo.com.

GENERALFORSAMLING-2021 – hvis virkeligheden tillader det :  Datoen for generalforsamlingen i det nye år er :  Onsdag d. 24. februar 2020  kl. 19:30 på Friskolen.    Mere om dette, når vi nærmer os dagen.  Bestyrelsen byder naturligvis på en øl eller en vand på dagen, og vi håber igen i år, på et flot fremmøde.

Nye ejere og interessenter :  I løbet af året 2020, har vi udvidet vores brugerantal, med to nye interessenter på Stestrupvej, på de nye grunde efter vandværket, ligesom der er kommet tre nye ejere på eksisterende interessentnumre. Én på Langebjergvej, én på Skeevej samt én på Stestrupvej. STORT VELKOMMEN til Jer alle, vi håber I kan li’ vandet fra Jeres ”nye vandværk”.