Bliver der brugt for meget vand i sommervarmen?

Det skrev vores vandværksforening om VANDMANGEL, fredag d. 14-8-2020 :

Brug vand med omtanke  -  kh "dit vandværk"

>> Dit vandværk kan i henhold til lovgivningen indskrænke vandforbruget, når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Det kan for eksempel være begrænsning af vanding af haver og bilvask med vandslange. Begrænsningernes form kan variere fra totalt forbud til tilladelse på bestemte dage eller på bestemte tidspunkter af døgnet.  <<