Du kan trygt ”gå ombord”, i det gode vand fra Skee Vandværk :

Herunder uddrag fra en meddelelse, fra vores kommunale myndighed, til alle vandværker i Ringsted Kommune.

>>> 

Til alle almene vandværker i Ringsted Kommune

Der stilles spørgsmål om, hvorvidt COVID-19 kan smitte gennem vandforsyningen, derfor sættes hermed fokus på nogle forholdsregler i denne tid.

Er der risiko for smitte med COVID19 gennem vandforsyning?

Ifølge Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) er der ikke risiko forbundet med drikkevand, af følgende grunde:

–        Der er ikke sandsynlighed for, at det virus, der forårsager coronavirus-sygdommen, vil overleve i filtre eller under vandbehandlingens trin.

–        Skulle en enkelt viruspartikel overleve, kan den ikke formere sig uden for menneskeceller, dvs. der kan ikke ske opformering i vandsystemet.

–        Der sker desuden en meget stor fortynding i vandsystemer.

–        Smittevejen er ikke gennem vand, men gennem tæt kontakt med personer – dråbesmitte via host og nys og kontaktsmitte via sekret fra den syges luftveje afsat på hænder og overflader, som den raske person via hænderne transporterer op til sine øjne, næse eller mund.

<<< 

Derfor følger vi de samme retningslinjer, som anbefales for alle borgere, se coronasmitte.dk.

På Skee Vandværk har vi lukkede filtre, og det sikrer en vandbehandling, der ikke kan kontamineres fra det omgivende luftvolumen, selvom det almindelige og rutinemæssige tilsyn, til sikring af vandforsyningen, finder sted.