Nye vinduer og døre på dit vandværk

Nye døre & vinduer på vandværket

Som mange måské har bemærket, så er der nu monteret nye dør- & vindueselementer i vandværksbygningen. Det var en af de bygningsmæssige ting, som vi har haft stående på ”to do listen” i et stykke tid. De gamle elementer kunne ikke klare opgaven længere, derfor denne opgradering.

Nu er dit vandværk udstyret med tidssvarende dør- & vindueselementer således, at vi også er helt opdateret på den sikkerhedsmæssige side. Ved samme lejlighed fik vi også udbedret/erstattet de meget trætte dør- og vinduesoverliggere i murværket, som alle havde ”givet op” ift., at løfte opgaven.

De nye dør- & vindueselementer er udført i korrosionsbeskyttet stål, og har naturligvis fået samme grønne farve, som vores råvandsstation/boringshus bag vandværket.

Anden massescreening af grundvandet er gennemført

Så skete der igen noget på grundvandsscreeningsfronten. Vandpanelet blev i midten af marts 2021 orienteret om resultaterne af massescreening for pesticidstoffer i GRUMO-boringerne. De 250 GRUMO-boringer er nu undersøgt for 99 pesticidstoffer – hvor de 76 af dem, er nye stoffer.

Der er således fundet tre nye stoffer: Trifluoreddikesyre (TFA), saccahrin (sødemiddel) og i et enkelt tilfælde pentachloraniline. TFA er med fund i 89 % af boringerne det stof, der er fundet i markant størst omfang, MEN også det, der tidligere har givet anledning til bekymring.

Om dette skriver Miljøstyrelsen i sin pressemeddelelse ;  Sødestof fundet i grundvandet

De seks nye stoffer, som vandforsyningerne skal kontrollere drikkevandet for, er Monuron, TFMP, t-Sulfinyleddikesyre, (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre, [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre) og Trifluoreddikesyre (TFA). I praksis indføres denne tilpasning via en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen med virkning fra 1. juli 2021.